8600, Siófok, Szépvölgyi utca 2.
Igazgatói iroda: 06-84/ 317-562, Gondnoki iroda: 06-84/ 311-865
Fax: 06-84/ 311-865, E-mail: gondnokiroda@invitel.hu
BESZÉDES JÓZSEF


Beszédes József mellszobra
Beszédes József szobra Siófokon
(Víg Tamás alkotása - 1963

Beszédes József (Magyarkanizsa, 1787. február 13. – Dunaföldvár, 1852. február 28.): vízépítő mérnök, az MTA levelező tagja.

Életpályája
Beszédes Kálmán festőművész apja. Tanulmányait Egerben és Pesten a Mérnöki Intézetben végezte. 1813-ban szerzett oklevelet. Megszervezte a reformkor nagy vízügyi átalakítási munkálatait. Széchenyi István kezdeményezésére az országgyűlés 1840-ben törvényt hozott a Beszédes által elképzelt Duna-Tisza csatorna építéséről. Bár a kivitelezésre egy részvénytársaság alakult, a tervet ért támadások miatt a tőke megvonta támogatását, így a csatorna építése lekerült a napirendről. Beszédes vasúti mérnökként is működött. Sokat tett a magyar nyelvű műszaki irodalom megalapozásáért.

Vízrendezési munkái
  • vízrendezési munkálatok Tolna, Veszprém, Komárom, Pozsony és Nyitra vármegyékben (1814–1816);
  • a Sárvíz, a Kapos és a Sió szabályozása, beleértve a folyóvölgyeket (1816–1825);
  • a Duna szabályozása, egységes árvédelmi töltések építése a Baja és Báta közötti szakaszon (1820–1825 között). A korában páratlan méretű munka 120 000 hold ármentesítését biztosította s a Sárköz gazdasági felemelkedésének alapjává vált;
  • vízrendezés Ausztriában a linz-budweisi vasútvonal kitűzésével összefüggésben;
  • a fehér-körösi Nádor-malomcsatorna (Arad vármegyében), mint az első, kizárólag ipari célú, csatorna létesítése.
Meg nem valósult tervei
  • Elsőként vetette fel az Al-Duna-szabályozás gondolatát;
  • egy mély bevágású, több célú Duna–Tisza-csatorna terve;
  • a Balaton vízszínének leszállítására;
  • a Fertő és a Hanság vízrendezésére vonatkozó terve;
  • a Felső-Tisza-völgy árvédelmét szolgáló kerecsen-komorói átmetszés terve.
Emlékezete
A nevét viseli a Beszédes József híd Dunaföldvárnál, valamint a Beszédes József Múzeum és a Beszédes József Általános Iskola Siófokon.